يک عکس يادگاری با جام جم آنلاين

بالاخره بعد از يک ماه موفق شدم اين عکس را از کيوان مافی عزيز بگيرم که چند روز بعد از خداحافظی دکتر يونس شکرخواه از جام جم آنلاين گرفته بود.

jamejamonline_shokrkhah-.jpg

 ايستاده : محمدرضا نوروزپور، کورش نور و کيوان مافی
نشسته: يوسف عليخانی، علی ايثاری کسمايي، دکتر يونس شکرخواه و بهرام افتخاری

زياد افتخار مترجمی برای جام جم آنلاين با سردبيری دکتر شکرخواه نداشتم چرا که از ۲۲ فروردين  به اين گروه آمدم و سه ماه و اندی بعد از آمدنم، دکتر با آنلاين خداحافظی کرد و رفت. آقای يوسف غروی قوچانی در حال حاضر به جای دکتر شکرخواه، سردبيری جام جم آنلاين را برعهده دارد.
اين عکس درست دو هفته بعد از خداحافظی دکتر شکرخواه و روز خداحافظی مهندس انتظامی در اتاق مونيتورينگ جام جم گرفته شده.

/ 0 نظر / 14 بازدید